הטכנולוגיה שמספקת Innovate מאפשרת לחלץ תובנות יקרות ערך אודות הקהל המבקר באתר
המותג, וחשוב במיוחד – לזהות את הגולשים בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר להפוך ללקוחות, להתאים להם מסרים רלוונטיים במיוחד עבורם, ואף להגדיר קהלים נוספים בעלי מאפיינים דומים.

נוכחות מותגית דיגיטלית במנועי החיפוש היא חשובה אולם אינה מספיקה. שיווק פרוגרמטי מאפשר לטרגט גולשים ולפנות אליהם באופן יזום, גם במהלך 95% מהזמן שבו הם אינם פעילים במנועי החיפוש.

ניסוח מסרים רלוונטיים לקהלים ש"נצבעו" להשגת ROI אופטימלי

הגדרת קהלים דומים בהתאם למאפיינים של אלה שזוהו כבעלי סיכויי ההמרה הגבוהים ביותר

זיהוי הקהלים בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר להפוך ללקוחות

הגדרת מאפייניהם של המבקרים באתר המותג ועדכונם באופן שוטף