Innovate מתמחה בפיתוח אפליקציות מובייל לשימוש לקוחות קצה (B2C),

המעניקות ערך שימושי רלוונטי לאורך זמן, וכפועל יוצא, מעצימות נאמנות לקוח.