המערכת מתממשקת לכל ערוצי התקשורת עם לקוחות הארגון (דיגיטליים ושאינם דיגיטליים), ומאפשרת למדוד את אפקטיביות הפרסום, כמו גם את איכות הביצועים ברמת המכירה הסופית.

באופן זה נפרשת בפני מנהלי הארגון תמונת מצב מדויקת המשקפת את ההתנהגות הצרכנית של הלקוחות, אשר ניתנת לסגמנטציה לכדי פרופילים רלוונטיים וקבוצות בעלות פוטנציאל מכירה/נטישה
גבוה בנקודות זמן צפויות מראש.

Innovate בונה את אסטרטגיית הדאטה של הארגון, אחראית לאיפיון והטמעת המערכת, מעניקה ליווי וייעוץ שוטף לשיפור יחסי ההמרה בכל נקודות המגע עם לקוחות הארגון ויוצרת תכנים ממוקדים ומותאמים לכל שלב ושלב במסעו של הלקוח עד לשלב הרכישה.

תחזיות צרכניות צופות פני עתיד

שיפור יחסי ההמרה בכל נקודות המגע עם הלקוח

מדידת אפקטיביות פרסום וביצועי מכירות בזמן אמת

סגמנטציה מבוססת תובנות צרכניות

יצירת תכנים שיווקיים פרסונליים לכל שלב בתהליך המכירה

שימור לקוחות והעלאת ערך לקוח